Majnuj.com - Server pre všetkých slušných ľudí ...

M A J N U J . C O M

"Majnuj.com je bláznivá kominita hráčov, čo si radi spríjemnia čas hraním rôznych multiplayer hier. U nás nájdete vždy aktualizované serveri Minecraft, OpenTTD, Satisfactory, Factorio či ARK. Nezakladáme si kvantite ake kvalite a najmä COOL kolektíve ľudí."

  • Administrátor:Mesiacik
  • Hl.helper:EdvoSK

PRAVIDLÁ SERVERU MAJNUJ.COM:

[1] Hráč sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá serveru, všeobecné a obchodné podmienky serveru. Hraním na serveri hráč udeľuje súhlas so zásadami ochrany osobných údajov a ich spracovaní v zmysle nariadenia EÚ GDPR (General Data Protection Regulation).
[2] Akékoľvek griefovanie cudzieho majetku sa zakazuje!
[3] Nenadávaj, neurážaj a nevysmievaj druhých, správaj sa slušne a eticky. Držíme sa hesla "Server pre slušných ľudí".
[4] Nepoužívajte nevhodné, vulgárne alebo nicky zameniteľné s nickom člena A-Teamu.
[5] Nespamuj chat, nežiadaj o OP, itemy, mobov, zmenu času/počasia alebo úpravu terénu World Editom.
[6] Nekaz hru ostatným hráčom a počas PVP súboja sa neodpájaj z boja.
[7] Na serveri sa zakazuje akákoľvek NEPOVOLENÁ REKLAMA.
[8] Nepoužívaj cheaty, hacky a nezneužívaj herné bugy! Hráč je povinný každý bug bezodkladne nahlásiť.
[9] Zákaz akýchkoľvek podvodov na hráčoch, členoch ateamu, či všeobecných podvodov.
[10] Pokyny Helpera, Buildera, Administrátora a Majiteľa sú pre hráčov záväzné a hráč ich musí rešpektovať. Pokiaľ s rozhodnutím hráč nesúhlasí, môže sa obrátiť na Discord.
[11] Platí zákaz napomáhania či navádzania iných hráčov na porušenie pravidiel.
[12] Hráč má povinnosť priebežne sledovať pravidlá na webe/Discorde pre ich prípadnú zmenu. Pri rozhodovaní sú vždy smerodajné pravidlá na webe/Discorde.
[13] Žiadosť o unban môže hráč podať na Discorde. Žiadosti o unban podané v hre a na serveri, nebudú akceptované.
[14] Každý hráč môže mať iba jeden herný účet. V prípade, že na jednom počítači, resp. IP adrese hráte viacerí, oznámte túto vec Admin teamu.
[15] Hráč je za bezpečnosť účtu zodpovedný v plnom rozsahu.
[16] V prípade banu je prísne zakázané obchádzať ban vytvorením nového účtu!
[17] Helper, Builder, Administrátor a Majiteľ môžu udeliť v prípade porušenia pravidiel nasledujúce tresty podľa závažnosti prehrešku:
prepadnutia veci
finančnej pokuty až do výšky 90% hráčovho majetku
odňatia slobody v jaili na dobu primeranú, pričom dobu určí Administrátor
dočasného mute
dočasného banu
trvalého banu
trvalého IP banu
[18] Akékoľvek medzisubserverové obchodovanie alebo obdarovávanie (či už za hlasovaciu menu, kľúče a pod.) medzi hráčmi alebo admin teamom sa zakazuje. To platí aj na kľúče, ktoré hráč získal ako poďakovanie od serveru.
[19] Hráč, ktorý nedovŕšil 18 rokov a chce využívať herný “Alkohol” prehlasuje, že tak koná so súhlasom rodiča. Hráč môže túto funkciu využívať medzi 19:00 – 06:00. V prípade nadmerného požitia alkoholických nápojov má člen ateamu právo umiestniť dotknutú osobu do jailu na dobu 30 minút a to aj opakovane.
[20] Jednoblokové stavby do výšky a kopanie jednoblokových dier narušujúcích prírodný vzhľad krajiny sú zakázané!
[21] Pri ťažbe dreva sekaj celé stromy. Levitujúce stromy nevytvárajú pekný a prirodzený obraz o krajine. Ak vyťažíš strom, nezabudni zasadiť semienko.
[22] Úpravu terénu mimo rezidencie a v jej okolí je nutné urobiť tak, aby mala prirodzený, prírodný vzhľad.
[23] Povolené sú iba XP farmy. Mobtrapky povolené nie sú. Každá XP farma musí byť schválená členom Admin Teamu (Admin, Hl. Admin, Správca alebo Majiteľ)
[24] V netheri a ende nie je povolené vytvárať mobtrapky alebo xp farmy bez súhladu A-Teamu.
[25] Akákoľvek farma vyžadujúca redstone, triedičky a podobné rýchloblikajúce redstone obvody si vyžadujú schválenie od člena Admin Teamu.
[26] Na serveri je prísne zakázané mať postavené jednoblokové farmy na zvieratá, ktoré nadmerne zaťažujú server. Zároveň je prísne zakázané mať v rámci chunku viac ako 70 entít a tile entít.
[27] Hráč má povinnosť požiadať o schválenie XP farmy prítomným adminom najneskôr 24 hodín po jej spustení.
[28] Povolené je vlastniť iba jednu XP farmu s maximálne jedným spawnerom / hráč / rezidencia a to len pre svoje potreby. Verejné XP farmy sú zakázané ak nie sú schválené A-Teamom.
[29] AFK Fish farma si taktiež vyžaduje schválenie členom A-teamu. Neschválené AFK farmy budú považované za neférovú výhodu. Maximálna doba farmenia na Fish farme je 1 hodina.
[30] Je prísne zakázané stavať, prevádzkovať alebo vlastniť Blaze farmy.
[31] Je prísne zakázané využívanie AntiAFK kolotočov, rovnako ako aj iných spôsobov, ktoré zabraňujú prejdeniu hráča do stavu AFK. Výnimkou z tohto pravidla je Fish-farma, kde je obmedzená doba afkovania a cobblestone generátor.
[32] Hráč, ktorý získa Creeper spawner z pokladov alebo výmenou a chce zriadiť XP farmu je povinný tento zámer konzultovať s členom admn teamu na úrovni Administrátor vopred, pričom administrátor musí tento zámer schváliť. V prípade creeper farmy sa uplatňuje pravidlo, že v danom chunku sa nesmie stackovať viac ako 70 a nesmie dochádzať k explóziam Creeprov. Hráč môže využívať creeper farmu v čase od 22:00 do 12:00. Mimo týchto časov je prevádzkovanie Creeper farmy zakázané. Akékoľvek nadmerné preťažovanie serveru Creeper farmou bude viesť k jej zrušeniu.
[33] Iron Golem farmy sú povolené, len pokiaľ majú zriadené automatické zabíjanie Iron Golemov. Farmy, ktoré nemajú povolené automatické zabíjanie Iron Golemov a tieto entity sa im voľne túlajú po serveri budú bez upozornenia zmazané.
[34] Je prísne zakázané ďalej enchantovať, opravovať, upgradovať, premenovávať alebo akýmkoľvek spôsobom pozmenovať itemy vytvorené serverom (napr. na kovadline, smithing table a pod.).
[35] V rámci jedného chunku je povolené mať maximálne 10 kusov hláv z dôvodu prevencie pred zbytočnou záťažou serveru.

Screenshot:
IP: majnuj.com
NOVÁ SEZÓNA OD 1.12