Server status: ... Hráčov: 0/0

SERVER IP » ..

Dôležité informácie zo serveru Majnuj.com na jednom mieste.

Pripravili sme si pre Vás krát súhrn všetkých možných aj nemožných informácií ktoré by Vás mohli zaujímať. Preto prosím pred tým ako položíte otázku, skúste skontrolovať vždy túto stránku pre prvotné vyhľadanie odpovedí.

Komunitné pravidlá serveru

Každý hráč je povinný sa oboznámiť s plným znením pravidiel.

[1] Hráč sa zaväzuje v plnej miere rešpektovať pravidlá serveru, všeobecné a obchodné podmienky serveru. Hraním na serveri hráč udeľuje súhlas so zásadami ochrany osobných údajov a ich spracovaní v zmysle nariadenia EÚ GDPR (General Data Protection Regulation).
[2] Akékoľvek griefovanie cudzieho majetku sa zakazuje!
[3] Nenadávaj, neurážaj a nevysmievaj druhých, správaj sa slušne a eticky. Držíme sa hesla "Server pre slušných ľudí".
[4] Nepoužívajte nevhodné, vulgárne alebo nicky zameniteľné s nickom člena A-Teamu.
[5] Nespamuj chat, nežiadaj o OP, itemy, mobov, zmenu času/počasia alebo úpravu terénu World Editom.
[6] Nekaz hru ostatným hráčom a počas PVP súboja sa neodpájaj z boja.
[7] Na serveri sa zakazuje akákoľvek NEPOVOLENÁ REKLAMA.
[8] Nepoužívaj cheaty, hacky a nezneužívaj herné bugy! Hráč je povinný každý bug bezodkladne nahlásiť.
[9] Zákaz akýchkoľvek podvodov na hráčoch, členoch ateamu, či všeobecných podvodov.
[10] Pokyny Helpera, Buildera, Administrátora a Majiteľa sú pre hráčov záväzné a hráč ich musí rešpektovať. Pokiaľ s rozhodnutím hráč nesúhlasí, môže sa obrátiť na Discord.
[11] Platí zákaz napomáhania či navádzania iných hráčov na porušenie pravidiel.
[12] Hráč má povinnosť priebežne sledovať pravidlá na webe/Discorde pre ich prípadnú zmenu. Pri rozhodovaní sú vždy smerodajné pravidlá na webe/Discorde.
[13] Žiadosť o unban môže hráč podať na Discorde. Žiadosti o unban podané v hre a na serveri, nebudú akceptované.
[14] Každý hráč môže mať iba jeden herný účet. V prípade, že na jednom počítači, resp. IP adrese hráte viacerí, oznámte túto vec Admin teamu.
[15] Hráč je za bezpečnosť účtu zodpovedný v plnom rozsahu.
[16] V prípade banu je prísne zakázané obchádzať ban vytvorením nového účtu!
[17] Helper, Builder, Administrátor a Majiteľ môžu udeliť v prípade porušenia pravidiel nasledujúce tresty podľa závažnosti prehrešku:
prepadnutia veci
finančnej pokuty až do výšky 90% hráčovho majetku
odňatia slobody v jaili na dobu primeranú, pričom dobu určí Administrátor
dočasného mute
dočasného banu
trvalého banu
trvalého IP banu
[18] Akékoľvek medzisubserverové obchodovanie alebo obdarovávanie (či už za hlasovaciu menu, kľúče a pod.) medzi hráčmi alebo admin teamom sa zakazuje. To platí aj na kľúče, ktoré hráč získal ako poďakovanie od serveru.
[19] Hráč, ktorý nedovŕšil 18 rokov a chce využívať herný “Alkohol” prehlasuje, že tak koná so súhlasom rodiča. Hráč môže túto funkciu využívať medzi 19:00 – 06:00. V prípade nadmerného požitia alkoholických nápojov má člen ateamu právo umiestniť dotknutú osobu do jailu na dobu 30 minút a to aj opakovane.
[20] Jednoblokové stavby do výšky a kopanie jednoblokových dier narušujúcích prírodný vzhľad krajiny sú zakázané!
[21] Pri ťažbe dreva sekaj celé stromy. Levitujúce stromy nevytvárajú pekný a prirodzený obraz o krajine. Ak vyťažíš strom, nezabudni zasadiť semienko.
[22] Úpravu terénu mimo rezidencie a v jej okolí je nutné urobiť tak, aby mala prirodzený, prírodný vzhľad.
[23] Povolené sú iba XP farmy. Mobtrapky povolené nie sú. Každá XP farma musí byť schválená členom Admin Teamu (Admin, Hl. Admin, Správca alebo Majiteľ)
[24] V netheri a ende nie je povolené vytvárať mobtrapky alebo xp farmy bez súhladu A-Teamu.
[25] Akákoľvek farma vyžadujúca redstone, triedičky a podobné rýchloblikajúce redstone obvody si vyžadujú schválenie od člena Admin Teamu.
[26] Na serveri je prísne zakázané mať postavené jednoblokové farmy na zvieratá, ktoré nadmerne zaťažujú server. Zároveň je prísne zakázané mať v rámci chunku viac ako 70 entít a tile entít.
[27] Hráč má povinnosť požiadať o schválenie XP farmy prítomným adminom najneskôr 24 hodín po jej spustení.
[28] Povolené je vlastniť iba jednu XP farmu s maximálne jedným spawnerom / hráč / rezidencia a to len pre svoje potreby. Verejné XP farmy sú zakázané ak nie sú schválené A-Teamom.
[29] AFK Fish farma si taktiež vyžaduje schválenie členom A-teamu. Neschválené AFK farmy budú považované za neférovú výhodu. Maximálna doba farmenia na Fish farme je 1 hodina.
[30] Je prísne zakázané stavať, prevádzkovať alebo vlastniť Blaze farmy.
[31] Je prísne zakázané využívanie AntiAFK kolotočov, rovnako ako aj iných spôsobov, ktoré zabraňujú prejdeniu hráča do stavu AFK. Výnimkou z tohto pravidla je Fish-farma, kde je obmedzená doba afkovania a cobblestone generátor.
[32] Hráč, ktorý získa Creeper spawner z pokladov alebo výmenou a chce zriadiť XP farmu je povinný tento zámer konzultovať s členom admn teamu na úrovni Administrátor vopred, pričom administrátor musí tento zámer schváliť. V prípade creeper farmy sa uplatňuje pravidlo, že v danom chunku sa nesmie stackovať viac ako 70 a nesmie dochádzať k explóziam Creeprov. Hráč môže využívať creeper farmu v čase od 22:00 do 12:00. Mimo týchto časov je prevádzkovanie Creeper farmy zakázané. Akékoľvek nadmerné preťažovanie serveru Creeper farmou bude viesť k jej zrušeniu.
[33] Iron Golem farmy sú povolené, len pokiaľ majú zriadené automatické zabíjanie Iron Golemov. Farmy, ktoré nemajú povolené automatické zabíjanie Iron Golemov a tieto entity sa im voľne túlajú po serveri budú bez upozornenia zmazané.
[34] Je prísne zakázané ďalej enchantovať, opravovať, upgradovať, premenovávať alebo akýmkoľvek spôsobom pozmenovať itemy vytvorené serverom (napr. na kovadline, smithing table a pod.).
[35] V rámci jedného chunku je povolené mať maximálne 10 kusov hláv z dôvodu prevencie pred zbytočnou záťažou serveru.

Často kladené otázky

Stručný zoznam pravidelných otázok a ich odpovede.

Je možné sa pripojiť na server s WAREZ účtom? ---> Áno, na server je možné sa pripojiť aj s Warez účtom.

Aké je IP servera na pripojenie? ---> majnuj.com alebo majnuj.com:25565

Kde nájdem DynMapu sveta ? ---> Hore v lište, alebo na majnuj.com:666

Dostal som neprávom BAN, kde môžem podať sťažnosť ? ---> Treba sa prihlásiť na DISCORD a v miestnosti ticket-help-unban vytvoriť Ticket so svojou žiadosťou. Vaša žiadosť bude ihneď riešená niekym s A-teamu hneď ako bude člen online. Trpezlivosť ruže prináša.

Ako môžem nahlásiť nevhodné správanie sa hráča na serveri ? ---> Priamo v hre pomocou príkazu /report, ale najlepšiá možnosť je pomocou DISCORD a miestnosti ticket-help-unban, kde je možné vytvoriť ticket s nahlásením hráča. Veľmi radi budeme, ak do ticketu priložite screeny z hry pre lepšie preskúmanie porušenia priavidiel serveru.

Ako často sa resetuje END ? ---> End má nastavený pravidelný reset a to vždy 1. v mesiaci o 03:00 ráno. Preto neodporúčame stavať mob farmy v endu.
Príkazy na serveri Majnuj.com - Vanilka

Súpis dostupných prikazov na Minecraft serveri.

UPOZORNENIE: Príkaz označený hviezdičkou (*) je možné použiť až po zakúpení licencíí v lobby/hub za coiny, alebo pomocou VIP balíku.

/register heslo heslo - Registrovanie nicku na server
/login heslo - Prihlásenie sa na server
/bal alebo /money - Zobrazí hodnutu coinu na účte hráča, alebo ďalšie možnosti
/tpa meno_hráča - Portnutie sa na hráča
*/sit - Sadnúť si
*/crawl - Plaziť sa
/lock číslo_linie meno_hráča - Úprava cedulky na truhle
/res - Vypíše všetký príkazy pre vytvorenie a správu residencie
/rules - Napíše link, kde je si možné nájsť pravidlá serveru
/spawn - Portne hráča na default spawn serveru
/twitch - Napíše link na oficiálny Twitch kanál
/youtube - Napíše link na oficiálny YouTube kanál
/website - Napíše adresu web stránky serveru
*/craft - Možnosť craftiť kdekoľvek bez nutnosti mať crafting table
*/enderchest - Otvorí sa hráčova enderchestka kdekoľvek
*/trash - Súkromný odpadkový kôš
*/back - Rýchly port na miesto úmrtia
/bal,/balance - Zobrází zostatok coinov